Search

Văn bản pháp quy

CÁN BỘ

1. Hướng dẫn sử dụng phiếu khảo sát CBVC: Chi tiết

Quản lý đào tạo_NTU

 1. Hướng dẫn sử dụng hệ thống quản lý đào tạo dành cho sinh viên: Chi tiết

 2. Hướng dẫn quản lý lớp học dành cho giáo viên cố vấn. Chi tiết

 3. Hướng dẫn kê khai thanh toán giảng dạy. Chi tiết 

Elearning_NTU

 1. Tài liệu hướng dẫn giáo viên thêm người học vào E-Learning. Chi tiết

 2. Tài liệu hướng dẫn sử dụng NTU E-Learning và Zoom cơ bản. Chi tiết

 3. Hướng dẫn triển khai đánh giá tự luận và trắc nghiệm trên NTU E-Learning. Chi tiết

 4. Tài liệu hướng dẫn giáo viên sử dụng E-Learning. Chi tiết 

 5. Hướng dẫn. Chi tiết 

 6. Tài liệu hướng dẫn đưa tập tin video lên YouTube và chia sẻ video. Chi tiết 

 7. Tài liệu hướng dẫn sử dụng Google Meet dành cho giảng viên. Chi tiết  

 8. Hướng dẫn sử dụng Turnitin. Kiểm tra đạo văn, Tài liệu sử dụng 

SINH VIÊN

 1. Hướng dẫn sử dụng hệ thống quản lý đào tạo dành cho sinh viên: Chi tiết

 2. Hướng dẫn sử dụng hệ thống Email sinh viên: Khóa 61

 3. Tài liệu hướng dẫn sinh viên sử dụng E-Learning. Chi tiết 

 4. Hướng dẫn đăng nhập Website sinhvien.ntu.edu.vn. Chi tiết 

 5. Hướng dẫn đăng ký môn học đầu các học kỳ. Chi tiết 

 6. Hướng dẫn lập kế hoạch học tập các học kỳ. Chi tiết

 7. Tài liệu hướng dẫn sử dụng Google Meet dành cho sinh viên. Chi tiết

 8. Tài liệu hướng dẫn đóng học phí online qua VietinBank ipay. Chi tiết 

 9. Tài liệu hướng dẫn đóng học phí online qua ngân hàng Agribank: Chi tiết 

 10. Tài liệu hướng dẫn đóng học phí online qua ngân hàng LienVietbank: Chi tiết 

 11. Tài liệu hướng dẫn đóng học phí online qua cổng thanh toán VNPay-Vietcombank: Chi tiết 

 12. Đóng bảo hiểm y tế online qua cổng thanh toán Viettel Money: Chi tiết 

 13. Tài liệu hướng dẫn sử dụng Google Drive trong việc lưu trữ tài liệu học tập. Chi tiết  

In nội dung

Tra cứu văn bản Trường. chi tiết

In nội dung

 1. Đề nghị sửa chữa thiết bị văn phòng (Máy tính bàn, máy in văn phòng...). Giấy đề nghị. Tờ trình mua mới

 2. Đề nghị sửa chữa thiết bị mạng máy tính. Biểu mẫu

 3. Biên bản xác nhận lắp đặt thiết bị mạng máy tính đơn vị. Biểu mẩu

In nội dung