Search

Văn bản pháp quy

 1. Hướng dẫn sử dụng hệ thống quản lý đào tạo dành cho sinh viên: Chi tiết

 2. Hướng dẫn quản lý lớp học dành cho giáo viên cố vấn. Chi tiết

 3. Hướng dẫn kê khai thanh toán giảng dạy. Chi tiết

 4. Hướng dẫn sử dụng hệ thống Email sinh viên: Khóa 61

 5. Tài liệu hướng dẫn sinh viên sử dụng E-Learning. Chi tiết

 6. Tài liệu hướng dẫn giáo viên sử dụng E-Learning. Chi tiết

 7. Tài liệu hướng dẫn giáo viên thêm người học vào E-Learning. Chi tiết

 8. Tài liệu hướng dẫn sử dụng NTU E-Learning và Zoom cơ bản. Chi tiết

 9. Hướng dẫn triển khai đánh giá tự luận và trắc nghiệm trên NTU E-Learning. Chi tiết

 10. Hướng dẫn đăng nhập Website sinhvien.ntu.edu.vn. Chi tiết

 11. Hướng dẫn lập kế hoạch học tập các học kỳ. Chi tiết

 12. Hướng dẫn đăng ký môn học đầu các học kỳ. Chi tiết

 13. Hướng dẫn. Chi tiết

 14. Tài liệu hướng dẫn đưa tập tin video lên YouTube và chia sẻ video. Chi tiết

 15. Tài liệu hướng dẫn sử dụng Google Drive trong việc lưu trữ tài liệu học tập. Chi tiết

 16. Tài liệu hướng dẫn sử dụng Google Meet dành cho giảng viên. Chi tiết

 17. Tài liệu hướng dẫn sử dụng Google Meet dành cho sinh viên. Chi tiết

 18. Tài liệu hướng dẫn đóng học phí online qua VietinBank ipay. Chi tiết

 19. Tài liệu hướng dẫn đóng học phí online qua ngân hàng Agribank: Chi tiết

 20. Tài liệu hướng dẫn đóng học phí online qua ngân hàng LienVietbank: Chi tiết

 21. Tài liệu hướng dẫn đóng học phí online qua cổng thanh toán VNPay-Vietcombank: Chi tiết

 22. Đóng bảo hiểm y tế online qua cổng thanh toán Viettel Money: Chi tiết

 23. Hướng dẫn sử dụng Turnitin. Kiểm tra đạo văn, Tài liệu sử dụng

 

In

Tra cứu văn bản Trường. chi tiết

In

 1. Đề nghị sửa chữa thiết bị văn phòng (Máy tính bàn, máy in văn phòng...). Giấy đề nghị. Tờ trình mua mới
 2. Đề nghị sửa chữa thiết bị mạng máy tính. Biểu mẫu
 3. Biên bản xác nhận lắp đặt thiết bị mạng máy tính đơn vị. Biểu mẩu
In