Phòng Công nghệ Thông tin

TIN TỨC

THÔNG BÁO

Hướng dẫn sử dụng Module Pages
19/09/2021
Hướng dẫn sử dụng Module Pages

Module Pages cho hình thức là một Module HTML, cho phép soạn văn bản, chèn liên kết, hình ảnh...Nhưng module Pages có thể phân thành từng nhóm nội dung và cung cấp 3 hình thức hiển thị: Tab dọc, Tab ngang và Tab ẩn.

Hướng dẫn chèn video vào trong bài viết
28/03/2022
Hướng dẫn chèn video vào trong bài viết

Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn chèn video vào trong bài viết bất kỳ