Search

Hướng dẫn phân quyền và thiết lập cấu hình trên Module

Khi bạn cần phân quyền cho một người thuộc một nhóm nào đó có thể thao tác thêm, chỉnh sửa nội dung một module, bạn có thể làm theo các bước sau.

Hướng dẫn phân quyền và thiết lập cấu hình trên Module

1. Phân quyền cho Module

Vì ở các tài khoản đơn vị có quyền cao nhất là thao tác thiết lập Module, nên tài khoản quản trị có thể thêm, xóa quyền của một người dùng nào đó tại một module.

Sau khi đăng nhập, bạn có thể nhìn thấy biểu tượng bánh răng nằm trên góc phải của từng module (nếu bạn được người quản trị cao nhất phân quyền). 

Nếu bạn chưa rõ, hãy xem hướng dẫn mở cửa sổ thiết lập module tại đây

Nhấp vào biểu tượng, một hộp thoại thiết lập module sẽ hiện lên gồm các tab: Module Settings, Permissions, Page Settings. Bạn mở tab Permissions --> tại Dropdownlist "Chọn vai trò" --> hãy chọn nhóm muốn phân quyền --> Thêm. Tại bảng vai trò, tích vào quyền "Sửa module" cho nhóm đó ==> nhấp "Cập nhật" để hoàn thành việc phân quyền.

Hướng dẫn phân quyền và thiết lập Module

2. Thiết lập Module

Ở đây, chúng tôi chỉ hướng dẫn các thiết lập cơ bản, hay dùng nhất.

a. Thiết lập tên module: Mở tab Module Settings, tại form "Module Title", hãy nhập và đặt tên cho module.

b. Thiết lập khung chứa module: Mở tab Page Settings, tại Module container hãy chọn mẫu Khung chứa cho mudule.

c. Thiết lập nâng cao: Mở tab [Loại module] Settings, nhập thông tin thông số trong các form (nếu có)

  • Chia sẻ

Bài viết trước

Làm sao để biết, trên website đang sử dụng Module nào?

Bài tiếp tiếp theo

Hướng dẫn sử dụng Module Pages