Search

Làm sao để biết, trên website đang sử dụng Module nào?

Trên website sử dụng rất nhiều Module, để biết mình đang thao tác module nào, bạn làm theo các bước sau.

Làm sao để biết, trên website đang sử dụng Module nào?

B1: Đăng nhập quản trị website.

B2: Bên góc phải trên mỗi module đều hiển thị biểu tượng Setting để thiết lập, cài đặt module. Đây cũng là nơi bạn có thể nhận biết tên Module đang sử dụng.

Nhận biết tên Module đang sử dụng trên website

Tại đây, bạn có thể cập nhật "tên module" tại form "Module Title" 

 

  • Chia sẻ

Bài tiếp tiếp theo

Hướng dẫn phân quyền và thiết lập cấu hình trên Module