Search

Hướng dẫn sử dụng Module Pages

Module Pages cho hình thức là một Module HTML, cho phép soạn văn bản, chèn liên kết, hình ảnh...Nhưng module Pages có thể phân thành từng nhóm nội dung và cung cấp 3 hình thức hiển thị: Tab dọc, Tab ngang và Tab ẩn.

Hướng dẫn sử dụng Module Pages

- 3 hình thức hiển thị của Module được thể hiện ở hình 1, hình 2 và hình 3.

- Để thêm Tab mới, nhấp vào biểu tường dấu cộng 

- Để thiết lập chế độ hiển thị, nhấp vào biểu tượng bánh răng ==> Chọn chế độ hiển thị (Hình 4)

Một số hình ảnh

Hướng dẫn sử dụng Module Pages

Hướng dẫn sử dụng Module Pages

Hướng dẫn sử dụng Module Pages

Hướng dẫn sử dụng Module Pages

  • Chia sẻ

Bài viết trước

Làm sao để biết, trên website đang sử dụng Module nào?

Bài tiếp tiếp theo

Hướng dẫn chèn video vào trong bài viết