CHỮ KÝ EMAIL NTU

Đây là chức năng chữ ký Email dành cho cán bộ viên chức trường Đại học Nha Trang nhằm nhận định thương hiệu của nhà trường khi cán bộ giao dịch với đối tác, cũng như thành viên khác qua email.

Quý vị vui lòng nhập các thông tin bên cạnh, sau đó nhấp "Hoàn thành" để tải file ảnh xuống.