Search

Hướng dẫn gửi tin tức từ website đơn vị lên website trường

Tổ IT hướng dẫn dẫn đăng tin và gửi tin tức từ website đơn vị lên website trường

Hướng dẫn gửi tin tức từ website đơn vị lên website trường

Để gửi tin đăng từ website đơn vị lên website trường, quý vị làm theo các bước sau:

B1: Đăng tin tức bình thường trên website đơn vị

B2: Xem lại bài viết để kiểm tra lỗi, định dạng trước khi gửi lên website trường

B3: Gửi tin lên website trường

- Mở tin vừa đăng tại website đơn vị

- Edit tin này và chọn tùy chọn Đăng trên "Trang chủ trường"

- Chọn Chủ đề và Chuyên mục trên Trang chủ trường (nếu có) để đăng.

- Chọn Đăng tin để hoàn tất thao tác

Tin sau khi được gửi lên Trang chủ trường sẽ được đưa vào Danh mục tin đã chọn, đồng thời tự động gửi email đến Tài khoản được cấp quyền duyệt tin.

- Người duyệt tin có thể xem qua tin gửi tại Trang chủ trường, nếu nội dung đúng thì duyệt để tin được hiển thị trên trang chủ. Ngược lại, nếu chưa đồng ý có thể gửi lại người đăng cùng lời nhắn lý do tin chưa được duyệt

Người đăng tin sẽ nhận được phản hồi qua email về lý do tin không được duyệt để thao tác cập nhật lại tin tức

  • Chia sẻ

Bài viết trước

Hướng dẫn chèn ảnh và tập tin trên website

Bài tiếp tiếp theo

Hướng dẫn đăng tin tức trên website