THÔNG BÁO

TRỰC TIẾP LỄ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020

  • 14/09/2021
TRỰC TIẾP LỄ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020

• Lễ trao bằng tốt nghiệp Hệ chính quy năm 2020 - Đại học Nha Trang - 07g30 ngày 13/10/2020

 

Lễ trao bằng tốt nghiệp Hệ chính quy năm 2020 - Đại học Nha Trang - Khoa Cơ Khí, Công nghệ Thông tin, Công nghệ Thực phẩm, Xây dựng, Công nghệ Sinh học và Môi Trường

• Lễ trao bằng tốt nghiệp Hệ chính quy năm 2020 - Đại học Nha Trang - 07g30 ngày 14/10/2020

Lễ trao bằng tốt nghiệp Hệ chính quy năm 2020 - Đại học Nha Trang - Khoa Điện Điện Tử, Du lịch, Kinh tế

 

• Lễ trao bằng tốt nghiệp Hệ chính quy năm 2020 - Đại học Nha Trang - 07g30 ngày 15/10/2020

Lễ trao bằng tốt nghiệp Hệ chính quy năm 2020 - Đại học Nha Trang - Viện Khoa học và Công nghệ Khai thác Thủy sản, Nuôi trồng thủy sản, Khoa Kỹ thuật giao thông, Ngoại ngữ, Kế toán Tài chính