THÔNG BÁO

Nộp học phí qua ngân hàng Agribank, Vietinbank và Liên Việt PostBank (tất cả các hệ đào tạo)

  • 05/01/2022

Nhà trường thông báo phương thức đóng học phí HK1 năm học 2021-2022 qua ngân hàng như sau:
- Sinh viên đến quầy giao dịch của 03 ngân hàng Agribank, Vietinbank và Liên Việt PostBank để nộp tiền mặt (tại Nha Trang miễn phí, các huyện trong tỉnh Khánh Hòa và ngoại tỉnh mức lệ phí 3.300đ/lần đóng hoặc 5.500đ/lần đóng).

- Nếu sinh viên có tài khoản của 03 ngân hàng trên, sử dụng Mobile Banking hoặc Internet Banking để tra cứu học phí bằng mã sinh viên và thanh toán đúng số tiền học phí. (miễn phí, xem hướng dẫn bên dưới)

Các sinh viên/phụ huynh có nhu cầu đóng học phí bằng Mobile Banking hoặc Internet Banking vui lòng xem hướng dẫn của các ngân hàng AgribankLiên Việt PostBankVietinbank, Vietcombank...