THÔNG BÁO

Khảo sát ý kiến phản hồi từ sinh viên về tình trạng tiêm vaccine ngừa Covid19

  • 05/01/2022

Thừa ủy quyền của BGH, tổ CNTT thông báo đến tất cả sinh viên truy cập vào đường link: https://sv.ntu.edu.vn. Khai báo về tình trạng tiêm vaccin Covid19 để nhà Trường có kế hoạch học tập và tiêm chủng cho toàn bộ sinh viên.

Thời gian: Sau ngay khi được tiêm chủng.

Đối tượng khảo sát: Sinh viên tất cả các hệ đào tạo.

Hướng dẫn sử dụng: tài liệu