Làm sao để biết, trên website đang sử dụng Module nào?

  • 01-06-2021
  • /
  • Quản trị website
  • 268
  • Sử dụng các Module

Trên website sử dụng rất nhiều Module, để biết mình đang thao tác module nào, bạn làm theo các bước sau.

Làm sao để biết, trên website đang sử dụng Module nào?

B1: Đăng nhập quản trị website.

B2: Bên góc phải trên mỗi module đều hiển thị biểu tượng Setting để thiết lập, cài đặt module. Đây cũng là nơi bạn có thể nhận biết tên Module đang sử dụng.

Nhận biết tên Module đang sử dụng trên website

Tại đây, bạn có thể cập nhật "tên module" tại form "Module Title" 

 

Loại bỏ "Code" không cần thiết khi copy văn bản từ website khác, ứng dựng khác (zalo,facebook) trước khi dán vào nội dung tin.

Bài viết trước

Loại bỏ "Code" không cần thiết khi copy văn bản từ website khác, ứng dựng khác (zalo,facebook) trước khi dán vào nội dung tin.
Hướng dẫn chèn video vào trong bài viết

Tin tiếp theo

Hướng dẫn chèn video vào trong bài viết

Bài viết liên quan

Hướng dẫn chèn video vào trong bài viết
28/03/2022

Hướng dẫn chèn video vào trong bài viết

Video hướng dẫn gửi tin tức từ website đơn vị lên website trường
02/10/2021

Video hướng dẫn gửi tin tức từ website đơn vị lên website trường

Hướng dẫn sử dụng Module Pages
19/09/2021

Hướng dẫn sử dụng Module Pages

Hướng dẫn đăng tin tức trên website
16/09/2021

Hướng dẫn đăng tin tức trên website