Hướng dẫn phân quyền và thiết lập cấu hình trên Module

  • 15-06-2021
  • /
  • Quản trị website
  • 298
  • Sử dụng các Module

Khi bạn cần phân quyền cho một người thuộc một nhóm nào đó có thể thao tác thêm, chỉnh sửa nội dung một module, bạn có thể làm theo các bước sau.

Hướng dẫn phân quyền và thiết lập cấu hình trên Module

1. Phân quyền cho Module

Vì ở các tài khoản đơn vị có quyền cao nhất là thao tác thiết lập Module, nên tài khoản quản trị có thể thêm, xóa quyền của một người dùng nào đó tại một module.

Sau khi đăng nhập, bạn có thể nhìn thấy biểu tượng bánh răng nằm trên góc phải của từng module (nếu bạn được người quản trị cao nhất phân quyền). 

Nếu bạn chưa rõ, hãy xem hướng dẫn mở cửa sổ thiết lập module tại đây

Nhấp vào biểu tượng, một hộp thoại thiết lập module sẽ hiện lên gồm các tab: Module Settings, Permissions, Page Settings. Bạn mở tab Permissions --> tại Dropdownlist "Chọn vai trò" --> hãy chọn nhóm muốn phân quyền --> Thêm. Tại bảng vai trò, tích vào quyền "Sửa module" cho nhóm đó ==> nhấp "Cập nhật" để hoàn thành việc phân quyền.

Hướng dẫn phân quyền và thiết lập Module

2. Thiết lập Module

Ở đây, chúng tôi chỉ hướng dẫn các thiết lập cơ bản, hay dùng nhất.

a. Thiết lập tên module: Mở tab Module Settings, tại form "Module Title", hãy nhập và đặt tên cho module.

b. Thiết lập khung chứa module: Mở tab Page Settings, tại Module container hãy chọn mẫu Khung chứa cho mudule.

c. Thiết lập nâng cao: Mở tab [Loại module] Settings, nhập thông tin thông số trong các form (nếu có)

Làm sao để biết, trên website đang sử dụng Module nào?

Bài viết trước

Làm sao để biết, trên website đang sử dụng Module nào?
Hướng dẫn chèn video vào trong bài viết

Tin tiếp theo

Hướng dẫn chèn video vào trong bài viết

Bài viết liên quan

Hướng dẫn chèn video vào trong bài viết
28/03/2022

Hướng dẫn chèn video vào trong bài viết

Video hướng dẫn gửi tin tức từ website đơn vị lên website trường
02/10/2021

Video hướng dẫn gửi tin tức từ website đơn vị lên website trường

Hướng dẫn sử dụng Module Pages
19/09/2021

Hướng dẫn sử dụng Module Pages

Hướng dẫn đăng tin tức trên website
16/09/2021

Hướng dẫn đăng tin tức trên website