Hướng dẫn sử dụng các Module trên website

Hướng dẫn sử dụng Module Pages

  • 19/09/2021
  • 354

Module Pages cho hình thức là một Module HTML, cho phép soạn văn bản, chèn liên kết, hình ảnh...Nhưng module Pages có thể phân thành từng nhóm nội dung và cung cấp 3 hình thức hiển thị: Tab dọc, Tab ngang và Tab ẩn.

Hướng dẫn phân quyền và thiết lập cấu hình trên Module

  • 15/06/2021
  • 298

Khi bạn cần phân quyền cho một người thuộc một nhóm nào đó có thể thao tác thêm, chỉnh sửa nội dung một module, bạn có thể làm theo các bước sau.

Làm sao để biết, trên website đang sử dụng Module nào?

  • 01/06/2021
  • 269

Trên website sử dụng rất nhiều Module, để biết mình đang thao tác module nào, bạn làm theo các bước sau.