Hỗ trợ quản lý, đăng tin trên website NTU

Hướng dẫn đăng tin tức trên website

 • 16/09/2021
 • 361

Hướng dẫn đăng tin trên Module Tin tức. Thao tác dễ thực hiện và nhanh gọn

Hướng dẫn gửi tin tức từ website đơn vị lên website trường

 • 06/09/2021
 • 228

Tổ IT hướng dẫn dẫn đăng tin và gửi tin tức từ website đơn vị lên website trường

Loại bỏ "Code" không cần thiết khi copy văn bản từ website khác, ứng dựng khác (zalo,facebook) trước khi dán vào nội dung tin.

 • 01/06/2021
 • 389

Vì một lý do thuận tiện nào đó, bạn có thể copy một nội dung có sẵn nào đó từ một nguồn khác để đăng vào nội dung tin tức, thông báo...Đôi lúc nó lại gây ra một sự bất tiện không nhỏ, đó là nguồn nội dung đó kèm một số code làm nội dung này hiển thị không đúng trên website, thậm chí là không hiển thị được.

Tổ IT sẽ hướng dẫn cách loại bỏ "Code" không cần thiết khi copy văn bản từ website khác, ứng dựng khác (zalo,facebook) trước khi dán vào nội dung tin.

Thủ thuật tạo ghi chú hình ảnh hiển thị trên ảnh trong bài viết

 • 27/05/2021
 • 464

Tổ IT hướng dẫn thủ thuật tạo ghi chú hình ảnh hiển thị trên ảnh trong bài viết thông báo, tin tức, hoặc nội dung tĩnh.

Hướng dẫn đăng thông báo trên website

 • 05/01/2021
 • 524

Hướng dẫn đăng thông báo trên website. Thao tác dễ dàng dành cho cả người không chuyên

Hướng dẫn chèn ảnh và tập tin trên website

 • 31/12/2020
 • 651

Bài viết hướng dẫn cách Quản lý hình ảnh, File và chèn Hình ảnh, File đính kèm trong bài viết trong bộ Soạn thảo CKEditor.