LIÊN HỆ

Hãy liên hệ với chúng tôi khi có nhu cầu thiết kế, tư vấn, triển khai hệ thống mạng máy tính, mạng internet, thiết kế phần mềm, website. Cũng như bạn có thể đưa ra những đóng góp để Phòng CNTT hoạt động tốt hơn, hiệu quả hơn

Địa chỉ

Tầng 5 - Tòa nhà Đa Năng trường Đại học Nha Trang

Số điện thoại

0258 2461303

update

Hộp thư

cntt@ntu.edu.vn

Giữ liên lạc

Processing...