GIỚI THIỆU

Tổ CNTT được thành lập và hoạt động năm 2016, trực thuộc Ban Giám Hiệu trường Đại Học Nha Trang. Tổ CNTT có nhiệm vụ tổ chức, quản lý, điều hành các lĩnh vực công nghệ thông tin, giải pháp phát triển công nghệ thông tin của trường.

- Điều hành, quản lý hệ thống mạng Internet, wifi.

- Quản lý, bảo trì hệ thống máy chủ

- Quản lý, triển khai hệ thống phần mềm đào tạo, nhân sự....

- Bảo trì, sửa chữa các thiết bị tin học văn phòng.

♦ Xem thêm : Tổ chức nhân sự